DK-EL – Firmainfo august 2019

DK-EL – Firmainfo august 2019

Kære alle

Først og fremmest håber jeg, at alle har haft en rigtig god ferie.

Dernæst vil jeg gerne informere om, at der på lederfronten i DK-EL sker nogle ændringer fremadrettet. Nemlig dette, at Lars Johansen og Anders Pedersen har ønsket at udtræde som partnere og stoppe som medarbejdere i DK-EL ApS pr. 30. september.

Lars og Anders har begge givet udtryk for, at deres beslutning ikke skyldes hverken økonomiske, ledelsesmæssige eller kollegiale stridigheder, men derimod modne overvejelser om, hvordan de selv gerne ser deres personlige arbejdsmæssige fremtid forme sig.

Det har vi efterfølgende drøftet i fællesskab. Herunder også at DK-EL, siden starten i 2015, er vokset fra to medarbejdere til nu over 50 faste medarbejdere. Som udgangspunkt er denne udvikling, i hvert fald ud fra et firmamæssigt synspunkt, helt forrygende og noget som vi alle kan være meget stolte af.

På den anden side har det også betydet, at de roller som Lars, Anders og jeg spillede i starten som partnere og ledere har ændret sig betydeligt. Og det er netop disse nuværende roller, som Lars og Anders ikke længere kan se sig selv i fremover, hvilket jeg både har stor forståelse og respekt for.

Fremtiden

Vi har aftalt, at jeg køber deres ejerandele og fortsætter som eneejer og direktør for DK-EL ApS.

Rent praktisk betyder det, at Anders fra nu af ikke iværksætter nye projekter, som derimod henvises til undertegnede og hovedkontoret, men samtidig kører sine igangværende projekter videre indtil han stopper 30. september, hvorefter ledelse og videreførelse af igangværende projekter overdrages til undertegnede.

Anders har efter 30. september og fremadrettet valgt at arbejde som selvstændig i Næstvedområdet, som han i øvrigt også gjorde før han blev ansat hos DK-EL.

For så vidt angår Lars har vi aftalt, at han på samme måde som Anders ikke iværksætter nye projekter, som derimod henvises til undertegnede og hovedkontoret, men kører sine igangværende projekter videre efter den 30. september som ekstern formand/elektriker for DK-EL.  Lars har nemlig ønsket at etablere sig som selvstændig elektriker efter 30. september og som ekstern samarbejdspartner, formand/elektriker i forhold til DK-EL ApS.

Med ovenstående redegørelse, håber jeg, at I alle føler jer velinformerede om den aktuelle og fremtidige ledelsesstruktur i DK-EL ApS. Ellers er I mere end velkomne til at kontakte mig herom.

Med venlig hilsen

David Korsholm Nielsen

Direktør DK-EL ApS