DK EL ApS tager dine
personoplysninger alvorligt

Persondatapolitik

Oplysning om behandling af persondata hos DK EL ApS

DK EL ApS tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.

Når vi behandler dine personoplysninger, har vi vedtaget denne persondatapolitik for at fortælle om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder, du har. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig er DK EL ApS. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os nederst i dette dokument.

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og anvender oplysninger om dit navn, din adresse, telefon nr., e-mailadresse til anvendelse til følgende formål:

  • Opfyldelse af samarbejde / kontrakt og markedsføring i form af nyhedsbrev.
  • Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b
  • Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

Vi videregiver kun dine oplysninger i disse tilfælde

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen og er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. Dokumentations og opbevaringskrav efter regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme eventuelle oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, herunder:

  • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
  • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til anmodning om at få slettet oplysninger om dig
  • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:

DK EL ApS
Stiftsvej 16
7120 Vejle Ø
Telefon nr.: 91 89 91 89

Mail: info@dkel.nu
Website: www.dkel.nu

Download vores persondatapolitik som pdf

Kontakt os 24/7

+45 91 89 91 89

Kontaktoplysninger - klik her
Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere